۱۳۸۹ مهر ۲۲, پنجشنبه

سخن آغازین


با توجه به هجوم همه جانبه ایران ستیزان، تازی پرستان و تجزیه طلبان به تاریخ و فرهنگ ایران زمین و تلاش این گروهها در تحریف هویت ایرانی و ساخت داستان های جعلی درباره بزرگان تاریخ این سرزمین، اقدام به راه اندازی این تارنگار (وبلاگ) کردیم تا در حد توان و بضاعت خویش گامی هرچند کوچک در راه آگاهی رساندن به جویندگان حقیقت و بیان صحیح و منصفانه تاریخ و فرهنگ میهن مان برداریم. هدف اصلی این تارنگار مقابله با دروغ ها و جعلیات جریان های ایران ستیز بویژه گروههای تجزیه طلب پان ترک و پان عرب می باشد.